1pixel
Logo
Kameradschaft  Heuberg Obere Donau
Ehemalige Soldaten, Reservisten, Hinterbliebene
 
 
Sie befinden sich hier: Ehrungen
 
Hptm a.D.   Wolfgang   Grandy   20.02.2016

Hptm a.D.   Wolfgang   Grandy   08.12.2015

OStFw a.D.   Kurt   Käber   08.08.2017
HptFw a.D.   Bruno   Speh   08.08.2017
Hptm a.D.   Heinrich   Adelbert   09.08.2016

Hptm a.D.   Lutz   Pascherat   24.02.2018
Hptm a.D.   Wolfgang   Grandy   24.02.2018
OTL a.D.   Richard   Hunsicker   08.08.2017
OTL a.D.   Hans-Dieter   Kiene   08.08.2017
Hptm a.D.   Siegfried   Wieland   08.08.2017
Hptm a.D.   Heinrich   Rudert   08.08.2017
StFw a.D.   Gerd   Ohnesorg   08.08.2017
HptFw a.D.   Udo   Raffalski   08.08.2017
Hptm a.D.   Josef   Steger   08.08.2017
OStFw a.D.   Heiner   Brod   09.08.2016
OStFw a.D.   Manfred   Pupke   09.08.2016
Hptm a.D.   Volker   Weinberger   09.08.2016
Hptm a.D.   Eberhard   Thomas   09.08.2016
Hptm a.D.   Knut   Werner   09.08.2016
OTL a.D.   Ulrich   Büttner   20.02.2016
GenMaj a.D.   Heribert   Göttelmann   08.12.2015
StFw a.D.   Werner   Wandersee   08.12.2015
Hptm a.D.   Klaus   Brenner   11.08.2015
StFw a.D.   Eduard   Beyerlein   09.06.2015
StFw a.D.   Hans   Duwenkamp   09.06.2015
StFw a.D.   Adolf   Löffler   09.06.2015
StFw a.D.   Siegfried   Wolf   09.06.2015
OStFw a.D.   Wolfgang   Langer   12.08.2014
StFw a.D.   Gerhard   Eberle   12.08.2014
Hptm a.D.   Josef   Pfrieger   01.02.2014
Hptm a.D.   Otto   Güßregen   01.02.2014
OStFw a.D.   Werner   Dobberke   01.02.2014
OStFw a.D.   Manfred   Maier   01.02.2014
OStFw a.D.   Günter   Gratius   01.02.2014
OStFw a.D.   Manfred   Marks   01.02.2014
StFw a.D.   Hermann   Beppler   01.02.2014
StFw a.D.   Andreas   Rüttinger   01.02.2014
OStFw a.D.   Hans   Baron   14.12.2013
Hptm a.D.   Horst   Dollak   14.12.2013
OTL a.d.   Bernhard   Goos   14.12.2013
StFw a.D.   Karl   Kopf   14.12.2013
Hptm a.D.   Heinrich   Laubhahn   14.12.2013
StFw a.D.   Klaus   Pfeil   14.12.2013
Hptm a.D.   Georg   Schluder   14.12.2013
OTL a.D.   Johannes   Barth   13.08.2013
StFw a.D.   Erich   Brand   09.04.2013
StFw a.D.   Fritz   Eisele   09.04.2013
StFw a.D.   Harry   Wiesner   09.04.2013
StFw a.D.   Herbert   Denk   19.02.2013
OTL a.D.   Arnulf   Fuchs   11.12.2012
Hptm a.D.   Walter   Hanser   11.12.2012
Hptm a.D.   Siegfried   Schweickardt   11.12.2012
OStFw a.D.   Otto   Murgas   11.12.2012
StFw a.D.   Adalbert   Heister   11.12.2012
StFw a.D.   Norbert   Wiefling   11.12.2012
StFw a.D.   Herbert   Weidinger   10.07.2012
OTL a.D.   Horst   Dombrowski   10.03.2012
StFw a.D.   Herbert   Habig   10.03.2012
Hptm a.D. Heinrich Grabowski 12.04.2011
StFw a.D.    Heinz   Bannach   12.04.2011 
StFw a.D.   Hans   Ritter   12.04.2011 
StFw a.D.   Klaus   Winkler   09.08.2011
OTL a.D. Alfred Wolf 06.03.2010
Hptm a.D. Klaus Zimmermann 11.03.2009
Hptm a.D. Bernhard Kempf 11.08.2009
Hptm a.D. Johann Gassner 28.08.2009
HptFw a.D.   Achilles   Schmitz   12.12.2009
OStFw a.D. Werner Gehrmann 23.02.2008
StFw a.D. Friedrich Manhs 13.05.2008
Hptm a.D.   Eugen   Ernst   13.12.2008

OTL a.D.   Stefan   Trossen   24.02.2018
OStFw a.D.   Dietmar   Ziegler   24.02.2018
Hptm a.D.   Johann   Sedlacek   12.12.2017
OStFw a.D.   Wolfgang   Hoferer   12.12.2017
StFw a.D.   Reinhold   Schmid   12.12.2017
StFw a.D.   Michael   Boser   08.08.2017
StFw a.D.   Werner   Korn   08.08.2017
OTL a.D.   Christoph   Auer   08.08.2017
OStFw a.D.   Karl-Heinz   Dangel   09.08.2016
OTL a.D.   Gert   Tubach   09.08.2016
Hptm a.D.   Klaus   Heidemann   09.08.2016
OTL a.D.   Kurt   Frank   11.08.2015
StFw a.D.   Reinhardt   Rubner   12.08.2014
Oberst a.D.   Arno   Möhl   01.02.2014
StFw a.D.   Rainer   Pätz   01.02.2014
Fw d.R.   Werner   Haug   01.02.2014
OStFw d.R.   Klaus   Wagner   19.02.2013
OTL a.D.   Ludwig   Dennig   17.01.2013
OTL a.D.   Siegfried   Rau   11.12.2012
StFw a.D   Reinhard   Müller   10.07.2012
StFw a.D   Roland   Schmid   10.07.2012
StFw a.D   Klaus-Jürgen   Schulz   10.07.2012
StFw a.D   Manfred   Schütterle   10.07.2012
Hptm a.D.   Paul   Spallek   10.07.2012
Hptm a.D.   Paul   Meider   10.03.2012
OStFw a.D.   Hubert   Frick   10.03.2012
StFw a.D.   Heinz   Pack   10.03.2012
Oberst a.D. Heinz  Karow 12.04.2011
OTL a.D.   Hans-Joachim   Seegis   09.08.2011
OStFw a.D.   Armin   Eberhardt   09.08.2011
OFw d.R.. Dieter Bönisch 06.03.2010
Hptm a.D.   Franz   Hirtreiter   10.08.2010
StBtsm a.D.   Helmut   Linzmeier   10.08.2010
StFw a.D.   Georg   Lambertus   10.08.2010
OTL a.D.   Armin   Fuchs   11.12.2010
General a.D.. Günther Wenger 11.08.2009
Oberst a.D. Reinhold Walisch 11.08.2009
OStFw a.D. Johann Beron 11.08.2009
StFw a.D. Lambert Breier 11.08.2009
Hptm a.D.. Wolfgang Grandy 23.02.2008
Hptm a.D. Lutz Pascherat 23.02.2008
OStFw a.D. Heinz Malter 13.05.2008
StFw a.D. Rudolf Seus 13.05.2008
OStFw a.D. Horst Eckhardt 12.08.2008
StFw a.D. Arthur Moll 12.08.2008
StFw a.D. Ulrich Wichmann 12.08.2008
OTL a.D.   Hans-Georg   Witt   13.12.2008

OTL a.D.   Hans-Peter   Schmidt   09.08.2016
StFw a.D. Eberhard Schön 11.08.2015
Frau Schmähling 09.12.2014
Frau Roswitha Augustin 01.02.2014
OStFw a.D. Günter Krause 10.07.2012
OStFw a.D. Gerhard Sander 12.04.2011
StUffz d. R. Bernd Burczyk 12.12.2009
OStFw Georg Arnold 01.04.2003

StFw a.D. Norbert Wiefling 01.02.2014
OStFw a.D. Horst Eckhardt 14.12.2013

Hptm a.D.   Volker   Weinberger   20.02.2016
StFw a.D. Lambert Breier 01.02.2014
OStFw a.D. Bruno Lewald 14.12.2013
OStFw a.D. Georg Arnold 06.03.2010
Hptm a.D. Bernhard Waldvogel 11.12.2010
StFw a.D. Norbert Wiefling 23.02.2008

OTL a.D.   Hajo   Seegis   24.02.2018
Hptm a.D.   Lutz   Pascherat   20.02.2016
OTL a.D. Johannes Barth 10.03.2012
OStFw a.D. Bruno Lewald 12.12.2009
StFw a.D. Lambert Breier 12.12.2009
OStFw a.D. Johann Beron 23.02.2008
HptFw Georg Arnold 10.11.1987

Olt a.D. Winfried Jordan 06.03.2010
HptFw a.D. Achilles Schmitz 06.03.2010


^ nach oben

Letzte Bearbeitung: 26.02.2018
  Copyright © 2016 Erh Heuberg Obere Donau